Photo stories

a honey hunter from Naiche village in Nepal’s Gandaki province, climbs down a handmade ladder to reach nests made by Himalayan giant honeybees

भीरमौरीको संख्या घटेपनि मह काढ्ने परम्परा कायम राख्दैछन् महशिकारी

ज्यानै जोखिममा पारेर भीरमौरीको मह काढ्ने परम्परालाई गुरुङ समुदायले हजारौँ वर्षदेखि निरन्तरता दिइरहेको छ तर जथाभावी मह काढ्ने र सडक तथा बाँधहरू बनाउँदा मौरीको संख्या भने निरन्तर घट्दो छ ।